קבלן שלד

קבלן שלד

 ניסיונו ומקצועיותו של קבלן השלד קריטית לאיכות הבניין כולו. בניה תקינה של השלד חשובה הן מהצד הבטיחותי והן כבסיס טוב לשימוש בעלי המקצוע הנוספים; קירות ואלמנטים יצוקים נקיים וישרים יקלו על עבודות הטיח והריצוף- ויוזילו אותן. עמידה בלוח הזמנים שנקבע תוזיל את עלויות המימון.

בחירת קבלן שלד

בבחירת קבלן שלד חשוב מאוד לבדוק את נסיונו של הקבלן ולשוחח עם ממליצים. יש לבדוק בנוסף כי קבלן השלד רשום בפנקס הקבלנים.

קבלן השלד בונה את הצעת המחיר לפי תכניות העבודה שמגישים לו אדריכל המבנה ומהנדס הקונסטרוקציה. הצעת המחיר בבניה קונבנציונלית תושפע מסוג היסודות וגודלן, מכמות מפלסי הבית, עובי התקרות ושטחן.

רצוי לקבל מספר הצעות מחיר ולהשוות את תוכנן; לרוב, ההצעות לא יכללו את פתוח השטח (חפירות, קירות תומכים, גדרות בנויות, משטחים), ואת עבודות האיטום, אך יכללו בתוכן את עב' החפירה. יש לקבל ממהנדס הבניין מפרט הבלוק הרצוי ולוודא את הימצאותו בהצעה. בכל מקרה יש לשלול על הסף הצעות הנראות נמוכות באופן מתמיהה.

חוזה להקמת שלד

בחוזה אשר יערך מול הקבלן יש לציין, בין השאר, את הנקודות הבאות:

 • תכניות האדריכל והמהנדס הנן חלק בלתי נפרד מההסכם. בתכניות השונות מופיעים כל פרטי הבניין הנחוצים; ויש לציין את אחריתו של קבלן השלד לביצוע כל הפרטים להוציא פרטים ששני הצדדים מסכימים להסיר מאחריותו של הקבלן המבצע.
 • יש לציין שבמידה וקיימת אי התאמה בין התכניות לבין הנעשה בשטח על הקבלן להתייעץ עם מפקח הבניה טרם בצוע היציקה.
 • על הקבלן להיות מודע לכך שאין בסמכותו לצקת ללא אישור ממהנדס הבניין, מפקח הבניה, אדריכל המבנה והזמנה של מעבדה מוכרת לדגימת הבטון.
 • יש לפרט את לוחות הזמנים לביצוע המפלסים השונים ולקבוע שאופן התשלום יהיה בכפוף לביצועם.
 • במידה ולא מונה ע"י היזם מנהל עבודה לאתר, יש לדרוש מקבלן השלד למנות מנהל מטעמו עד לסיום עבודותיו.

רשימת מטלות בבניית שלד הבניין

להלן נקודות לבדיקה בשלבי בניית השלד:

 • לפני תחילת הבניה יש להקים גדר זמנית למניעת כניסה למי שאינו מורשה לכך. פציעה של אורח, מלבד היותה אירוע מצער, עלולה לגרום לתביעת נזיקין.
 • לפני התחלת קידוחי היסודות יש להקפיד שהמודד יגיע וימקם את גבולות המבנה עבור הקבלן.
 • במידה ונבנה מרתף- יש לוודא שאנשי האיטום מעורבים בכל שלב.
 • על מנהל העבודה לוודא שהחשמלאי והאינסטלטור מעורים גם הם בתהליך כבר בשלב זה.
 • בכל מקרה- אין לצקת ללא אישור ממפקח הבניה וממהנדס הבניין אשר נוכחותם הפיזית דרושה בשטח.
 • לאחר יציקת אלמנטים מבטון יש להרטיב אותם במים ('אשפרה') בד"כ כ- 7 ימים.
 • בזמן היציקה תילקח דגימת בטון ע"י המעבדה המאושרת לצורך בדיקת עמידותו ללחץ. יש לזכור שהבטון מגיע לשיא עמידותו רק כעבור 28 יום.
 • לאחר ביצוע היציקה של רצפת הכניסה (בגובה 0.00) יש להזמין שוב את המודד ע"מ לוודא שלא נעשתה סטייה. מדידה זו חשובה הן לשקט הנפשי של המעורבים והן משום שהיא אחד מהתנאים לקבלת אישור אכלוס (טופס 4) בסיום הבניה.
 • רצוי לבקש מחברת החשמל לבצע חיבור זמני לצורך העבודות (באמצעות טופס 2). לא רצוי- וגם לא בטיחותי- להסתמך על כבל לא תקני שיימשך מחצר השכנים.
 • בעת יציקת משטח בטון המשמש כבסיס למרפסת הצמודה ליציאה מהסלון, או בפטיו המחובר למבנה העיקרי- דאגו שמהנדס הבניין יסמן בתוכניות להנמיך את פני היציקה העליונים של המרפסת, כלפי פני היציקה הקיימים במבנה עצמו, ב-2 ס"מ. הנמכה זו תמנע ממי גשמים אשר חדרו מתחת לריצוף המרפסת 'לזחול' אל מתחת לריצוף בסלון. אפשרות נוספת למניעת ה'זחילה': יציקת סף בטון בגובה 7 ס"מ מתחת למשקוף הויטרינה/ דלת.

תהליך הקמת שלד הבניין

תהליך הבניה הוא תהליך מאוד מורכב וארוך ומערב אנשי מקצוע רבים; בניית שלד היא מהשלבים הראשונים והעיקריים בתהליך הבניה. אחרי עבודות הכנה מתחילים את בניית שלד הבית, שהוא בעצם צורתו של הבית, הכוללת: קירות, תקרות, מדרגות פנימיות וכדומה. האדריכל מכין את תכנית הבניה, מהנדס מכין את התכנית לבניית שלד הבית, ואז, לאחר שהתקבלו כל אישורי הבניה והתכנונים עומדים בכל התקנים, הבניה מתחילה בביצוע של הקבלן שלד, כמובן בשיתוף עם קבלני משנה ואנשי מקצוע נוספים, כמו אינסטלטורים וחשמלאים.

קבלן השלד מקבל את התכניות ומבצע את שלבי בניית שלד הבית, החל מעבודות ההכנה של סימון ויישור הקרקע, ועד לבניית הקירות החיצוניים והפנימיים. עבודת הבניה נעשית על פי שיקולים שנעשו בשלב התכנון כמו עמידות בפני אש ורטיבות, בידוד תרמי ובידוד אקוסטי ועוד. הצעת מחיר לבניית שלד מתקבלת מקבלן שלדלאחר שעבר על תכניות האדריכל והמהנדס, ולאחר שראה את השטח המתוכנן לבניה. העלות של בניית השלד תלויה בשטח בו יוקם המבנה ובסוג הקרקע, כיוון שתנאי השטח מכתיבים את היקף עבודות ההכנה הנדרשות. בחישוב העלות יילקחו בחשבון גם מספר הקומות בבית, עוביים של הקירות והתקרות ועוד. 

את עבודות שלד הבניין ניתן לחלק לארבעה סוגי עבודה עיקריים, אשר בזמן הקמת השלד משולבים זה בזה.

 1. עבודות עפר
 2. עבודות יציקת הבטון
 3. עבודות בניה
 4. עבודות הטמעת מערכות שונות בתוך שלד הבניין

להלן תיאור עקרוני של תהליך הקמת שלד הבניין:

1.

עבודות עפר

 • סימון 4 פינות בשטח
 • סימון נקודות חפירה בשטח
 • ביצוע חפירה או מילוי
 • בדיקת גובה חפירה
 • בדיקת מודד מוסמך

2.

הקמת מתווה סימון

 • בניית מסגרת המתווה
 • סימון מרכז יסוד

3.

קידוח ויציקת כלונסאות

 • קידוח כלונסאות
 • בדיקת החפירות
 • הכנסת ברזל
 • בדיקת הברזל
 • יציקת בטון
 • הכנסת קוצים לבטון טרי
 • ניקוי כלונס יצוק

 

או

חפירה ויציקת יסוד בודד

 • חפירות על פי תוכנית חפירה
 • בדיקת החפירות
 • יציקת בטון רזה
 • הכנסת הברזל
 • בדיקת הברזל
 • יציקת הבטון
 • לקיחת בטון למעבדה
 • בדיקת מרכזיות העמוד

 4.

 ביצוע הארקת יסוד

 

 5.

 חפירה ויציקת קורות מסד

 •   חפירה לתחתית הקורות
 • ביצוע תבניות עץ לקורות
 • בדיקת המקבילות
 • הנחת קלקר לקורות
 • הנחת ברזל לקורות
 • בדיקת ברזל
 • הכנסת שרוולים לצנרת וחשמל
 • יציקת הקורה
 • קיצוץ ברזל, סתימת חורים

 6.

 יציקת רצפה ראשונה

 •  סידור קלקר או כוורות + ניילון
 • הנחת ברזל ע"פ תוכנית
 • הנחת צנרת מים וחשמל
 • בדיקת קוצים לעמודי המשך
 • יציקת בטון
 • לקיחת בטון למעבדה
 •  אשפרת בטון
 • בדיקת מישוריות הרצפה

 7.

 יציקת עמודים

 •  ניקוי תחתית העמוד
 • הכנת טפסנות (תבניות עץ)
 • העמדת ברזל
 • סגירת תבנית עץ
 • הכנת קוצים
 • קיבוע בלוקים ע"י שטרבות
 • בדיקת מישוריות העמוד
 • יציקת הבטון ע"י משאבה עם שרוול וויברטור

 8.

 יציקת ממ"ד

 •  הכנת תבניות פנים הממ"ד מדיקט
 • הרכבת צנרת ואביזרי חשמל
 • הרכבת חלון ודלת הדף
 • הנחת ברזל
 • ניקוי תחתית היציקה
 • סגירת תבניות טפסנות חוץ
 • בדיקת אנכיות הקירות
 • יציקת ממ"ד ע"י משאבה וויברטור

 9.

 הכנת תקרת צלעות

 • הכנת משטח אופקי הנתמךע"י עמודים טלסקופיים בכל שטח הבית.
 • בדיקת האופקיות של המשטח
 • סידור בלוקים על פי התוכנית
 • הנחת ברזל בצלעות ובקורות
 • מיקום פתחים למיזוג, מרזבים וכו'
 • הרטבת הבלוקים
 • יציקת הבטון
 • פירוק משטח אופקי אחרי שבועיים

10.

 ביצוע אף מים היקפי

 

11.

ביצוע שיפועים

 

12.

בניית מחיצות פנים

 

   

 

 

 

 

 

                                                                               

בשלב זה אם יש לכם שאלות אלינו...       

נשמח לענות על שאלותיכם              
נשמח להיפגש                       

נא למלא את השדות להלן ולהקיש שלח